گزارشات حسابرسی

شورای اسلامی شهر؛ پس از بررسی و تصویب گزارش های حسابرسی مشروح ذیل، تکالیفی برای هر یک از این واحدهای شهرداری تبریز و سازمان ها و شرکت های وابسته آن مقرر داشته که از طریق لینک زیر قابل دسترس است:
تکالیف مصوب شورا
 
گزارش های حسابرسی شهرداری تبریز: 
گزارش سال 1392 مرکز و مناطق شهرداری تبریز
گزارش سال 1393 مرکز و مناطق شهرداری تبریز
گزارش سال 1394 مرکز و مناطق شهرداری تبریز
گزارش سال 1395 مرکز و مناطق شهرداری تبریز

گزارش های حسابرسی سال 1396 سازمان ها و شرکت های وابسته: 
سازمان آتش نشانی
سازمان آرامستان ها
شرکت واحد اتوبوسرانی
سازمان آمار و فناوری
شرکت بهره برداری قطار شهری
سازمان مدیریت پسماند
سازمان پایانه های مسافربری
سازمان حمل و نقل و ترافیک
سازمان تاکسیرانی
سازمان عمران 
سازمان عون بن علی
سازمان فرهنگی و هنری
سازمان قطار شهری
سازمان کشتارگاه

گزارش های حسابرسی سال 1397 سازمان ها و شرکت های وابسته:
سازمان آتش نشانی
سازمان آرامستان ها
سازمان آمار و فناوری
شرکت بهره برداری قطار شهری
سازمان مدیریت پسماند
سازمان حمل و نقل و ترافیک
سازمان عمران
سازمان عون بن علی
سازمان فرهنگی و هنری
سازمان قطار شهری
سازمان کشتارگاه
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1399/06/05
  • توسط 70110229 احمد باقری