طرح‌های پژوهشی مرکز

طرح‌ها: 

طرح پژوهشی آسیب شناسی مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز در سرمایه‌گذاری‌ها 

طرح پژوهشی مطالعه وضعیت سرویس‌های بهداشتی عمومی کلانشهر تبریز

طرح پژوهشی تحلیل علل گرایش به تخلفات ساختمانی

طرح پژوهشی فرهنگ نامه تاریخی تبریز (محلات)

طرح پژوهشی نمادهای هویت‌دهنده شهر تبریز

طرح پژوهشی تحليل پراكنش زماني-مكاني آلاينده‌هاي هواي تبريز و ارتباط آن با مولفه‌هاي طراحي شهري 

طرح پژوهشی تحلیل و ارزیابی پیاده‌روهای شهری تبریز (نمونه موردی: پیاده‌روهای بافت مرکز شهر تبریز)

طرح پژوهشی اصول و معیارهای طراحی زمین بازی دوستدار کودک 

مدل سه بعدی ساختمان عمارت شهرداری تبریز 
لینک دانلود؛ نسخه تلفن همراه (با vpn)
https://app.modelo.io/share-token/1440549932775559168?source=copylink

گزارش‌ها: 

گزارش عملکرد مصوبات چهار ماهه اول شورای ششم اسلامی کلانشهر تبریز 

گزارش تحلیلی دستور جلسات چهار ماهه شورای ششم اسلامی کلانشهر تبریز

گزارش خلاصه طرح سرویس‌های بهداشتی

گزارش خلاصه طرح نمادهای هویت دهنده شهر تبریز 

گزارش شماره 1 مرکز- تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تبریز

گزارش شماره 2 مرکز- تحلیل درآمد نوسازی و مشاغل لایحه بودجه 1401 شهرداری و پیشنهاد اخذ آن‌ها با اعمال بر روی قبوض آب شهروندان

گزارش شماره 3- تحلیل لایحه بودجه 1401 شهرداری از منظر شفافیت

گزارش شماره 4- آسیب‌شناسی لایحه بودجه سال 1401 شهرداری در حوزه ساماندهی حاشیه نشینی از منظر عدالت اجتماعی

گزارش شماره 5- بررسی وضعیت شاخص‌های درآمد پایدار شهرداری لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تبریز

گزارش شماره 6- بررسی جایگاه آموزش، پژوهش و مطالعات در لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تبریز

گزارش شماره م/پ/18-6- آسیب‌شناسی فنی، اجرایی و مدیریتی عملیات آسفالت‌ریزی معابر شهر تبریز

گزارش شماره م/پ/33-6- آسیب‌شناسی مدیریت آب خام در شهرداری تبریز
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 1400/11/12
  • توسط 70110229 احمد باقری