اسامی اعضای هیات امنا


آقایان:
 • حجت الاسلام رسول برگی؛ رئیس 
 •  دکتر روح اله رشیدی؛ دبیر
 • مهندس علیرضا نوای باغبان؛ عضو 
 • حجت الاسلام کاظم زعفرانچیلر؛ عضو 
 • مهندس روح اله دهقان نژاد؛ عضو 
 •  مهندس عباس رنجبر؛ عضو 
 • دکتر محمد تقی پیر بابایی؛ عضو
 • دکتر حسن فرهودی نیا؛ عضو
 • دکتر احمد یوسف زاده؛ عضو 
 
 
 • نوشته شده
 • در شنبه 1398/10/28
 • توسط 70110229 احمد باقری