آرشیو

جلسه بررسی متمم بودجه سال 1398 شهرداری برگزار شد.

جلسه بررسی متمم بودجه سال 1398 شهرداری برگزار شد.

(1)

در این جلسه مغایرت های متمم بودجه سال 1398 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پنجشنبه 8 آبان 1399
کارگاه آموزش پرسنل مالی سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری برگزار شد.

کارگاه آموزش پرسنل مالی سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری برگزار شد.

(3)

این جلسات با تدریس دکتر محمد باقر بهشتی درقالب 4 گروه آموزشی برگزار می شود.

چهارشنبه 7 آبان 1399
فراخوان

فراخوان

(17)

اولویت های پژوهشی سال 1399 مرکز

شنبه 3 آبان 1399
جلسه بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه خدمات گردشگری شهرداری برگزار شد.

جلسه بررسی اساسنامه پیشنهادی شرکت توسعه خدمات گردشگری شهرداری برگزار شد.

(8)

در این جلسه در مورد کلیات لایحه ارائه شده توسط شهرداری بحث و تبادل نظر شد.

سه شنبه 29 مهر 1399
سومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی برگزارشد

سومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی برگزارشد

(7)

در این جلسه نحوه تعیین تعرفه عوارض سال 1400 مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

دوشنبه 28 مهر 1399
جلسه بررسی عملکرد احکام حوزه مالی- سرمایه گذاری برنامه پنج ساله شهرداری 1398-1402 برگزار شد

جلسه بررسی عملکرد احکام حوزه مالی- سرمایه گذاری برنامه پنج ساله شهرداری 1398-1402 برگزار شد

(19)

در این جلسه عملکرد و اقدامات انجام یافته شهرداری در خصوص احکام حوزه مالی-سرمایه گذاری برنامه پنج ساله مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت

پنجشنبه 24 مهر 1399
سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد.

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد.

(13)

در این جلسه موضوع اولویت های پژوهشی سال 1399 مورد بحث و بررسی قرار گرفت

سه شنبه 22 مهر 1399
سی وچهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سی وچهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

(12)

در این جلسه گزارش کمیته سه نفره در رابطه با شرح خدمات طرح های پژوهشی مصوب مرکز ارائه شد.

سه شنبه 15 مهر 1399
دومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برگزار شد.

دومین جلسه کمیته تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برگزار شد.

(8)

در این جلسه لایحه شهرداری تبریز مبنی بر افزایش ضرایب عوارض پروانه ساختمانی سال 1399 شهرداری تبریز بحث و بررسی شد.

دوشنبه 14 مهر 1399
سی و هفتمین جلسه کمیته حسابرسی برگزار شد.

سی و هفتمین جلسه کمیته حسابرسی برگزار شد.

(7)

در این جلسه آخرین وضعیت حسابرسی سال های 1392 الی 1397 شهرداری تبریز ارائه شد.

پنجشنبه 10 مهر 1399