تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1399
کد 106

سومین جلسه کمیته بررسی عملکرد سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز برگزار شد.

این جلسه به صورت ماهانه و به منظور ارائه گزارش هزینه کرد اعتبار 31 میلیارد تومانی این سازمان تشکیل می گردد.
صبح امروز سومین جلسه بررسی عملکرد سازمان آمار و فناوری شهرداری با حضور دکتر محمد باقر بهشتی؛ رئیس مرکز پژوهش های شورا- دکتر حسین اصغر پور؛ معاون پژوهشی مرکز- دکتر محمد رضا روشنی؛ رئیس مرکز پژوهش های شهرداری - آرش تبریزی؛ نماینده سازمان آمار و فناوری- محمد رضا انزابی؛ مشاور فناوری شورا- حسین احمدزاده گلی و احمد باقری؛ مدیران پژوهشی و روابط عمومی مرکز، برگزار و موارد زیر در آن مصوب گردید:

محمدباقر بهشتی؛ در ابتدای جلسه ضمن عرض خیرمقدم، خواستار ارائه برنامه کلی این سازمان برای چگونگی و نحوه هزینه کرد اعتبار 31 میلیاردی این سازمان با ضمیمه برنامه زمان بندی پروژه های آن شد و به تخصیص 4 میلیارد تومان اعتبار برای این سازمان در جلسه اخیر کمیته تخصیس شهرداری خبر داد و خواستار گزارش هزینه کرد این اعتبار از نماینده سازمان شد  که تبریزی اعلام داشت عمده موارد هزینه کرد این اعتبار؛ اختصاص 1.6 میلیارد تومان از اعتبار مذکور برای دیتا سنتر و 1.4 میلیارد دیگر آن برای سامانه های نظارت بر پیمانکاران بوده است وی ادامه داد که به منظور لوکوموتیو کردن این سازمان، پیگیر پیشبرد برنامه های سازمان هستیم. در ادامه جلسه موارد ذیل مطرح و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد: 

1- مقرر شد سازمان فناوری به منظور تشریح هزینه کرد اعتبار 31 میلیاردی این سازمان هر چه سریع تر موافقت نامه ای با معاونت برنامه ریزی شهرداری منعقد نماید. 
2- مقرر شد جلسات هیات مدیره سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان و مصوبه اخیر شورای سازمان تشکیل یابد.
3- همچنین تاکید شد جلسات هیات مدیره هر دو هفته یکبار و با حضور شخص شهردار برگزار شود.
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 15