تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1399
کد 107

سی و پنجمین جلسه کمیته حسابرسی شهرداری برگزار شد.

در این جلسه پیش نویس گزارش های سال 1397 سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی و همچنین گزارش نهایی سال 1397 سازمان حمل بار توسط حسابرسان مربوطه ارائه شد.
ظهر امروز سی و پنجمین جلسه کمیته حسابرسی با حضور دکتر محمد باقر بهشتی- مجید علیزاده- موسی ستوده- اکبر خردمند- بیوک زینالی؛ از اعضای کمیته حسابرسی- شفاعت و عرب زاده؛ نمایندگان حسابرسی- بشیریان؛ مدیر عامل و مدیر مالی و حراست سازمان تاکسیرانی- سقطی؛ مدیر مالی شرکت واحد- نادری؛ مدیر عامل و جعفری؛ مدیر مالی و حراست سازمان حمل بار- باقری؛ روابط عمومی مرکز پژوهش ها برگزار و موارد زیر در آن مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه با خیر مقدم دکتر بهشتی آغاز و در ابتدا پیش نویس گزارش سال 1397 سازمان تاکسیرانی توسط شفاعت حسابرس این سازمان ارائه شد.
 
ثبت درآمد سال 1396 حاصل از فروش جایگاه های گاز این سازمان به عنوان درآمد  سال 1397 و عدم وصول تاییدیه های درخواستی حسابرس از رابطه با ساب های دریافتنی و پرداختنی از عمده موارد قابل توجه گزارش حسابرس بودند که مقرر شد سازمان مذکور ظرف یک هفته اطلاعات تکمیلی در خصوص این بندها و سایر موارد مندرج در گزارش حسابرس را تهیه و برای اعمال در گزارش نهایی در اختیار حسابرس قرار دهد.

در بخش دوم این جلسه پیش نویس گزارش حسابرسی سال 1397 شرکت واحد اتوبوسرانی ارائه و موارد ذیل در آن مطرح گردید:
در ابتدا عرب زاده؛ حسابرس شرکت، بر قابل توجه بودن اقلام راکد و سنواتی این شرکت اشاره نمود که خردمند؛ مدیر کل امور مالی شهرداری، عمده رقم آن را مربوط به قرارداد این شرکت با شرکت آکیا خودرو (که قرار بود این شرکت در قبال وجه دریافتی، اتوبوس تحویل شرکت دهد که تا کنون این امر صورت نپذیرفته است) اعلام و آن را اجتناب ناپذیر خواند و بر طی مراحل قضایی این پرونده اشاره نمود 
در ادامه بر پیگیری اخذ تاییدیه در خواستی مد نظر حسابرس تاکید شد 
موضوع بدهی های شرکت به سازمان تامین اجتماعی و تعیین تکلیف آن مورد تاکید اعضا قرار گرفت 
همچنین پیگیری موضوع بدهی های مالیاتی و تعیین تکلیف اظهار نامه های مالیاتی ارائه شده سال های 1392 تا کنون این شرکت مورد تاکید واقع گردید
در نهایت مقرر شد شرکت مستندات لازم برای اصلاح موارد مطروحه را حداکثر طی یک هفته تهیه و برای اصلاح در اختیار حسابرس قرار دهد.

در بخش پایانی این جلسه گزارش نهایی سال 1397 سازمان حمل بار که از جلسات پیش ناقص مانده بود توسط عرب زاده؛ حسابرس مربوط ارائه گردید 

عدم دریافت پاسخ تاییدیه های ارسالی حسابرس، بدهی مالیاتی و عدم ثبت سرمایه این سازمان از عمده موارد گزارش این سازمان عنوان گردید و همچنین حسابرس محترم تاکید نمود که در موارد اعتراض و ارجاع پرونده های مالیاتی سازمان ها به کمیسیون ماده 2 امور مالیاتی درخواست حضور نماینده حسابرسی را در اعتراض خود قید نمایند تا حق شان ضایع نشود
مدیران سازمان دلیل عدم ثبت سرمایه را نوع اساسنامه سازمان عنوان نمودند که بر اساس ماده 54 شکل گرفته و تکلیفی برای ثبت سرمایه و شخصیت حقوقی مستقل تعریف نشده است و به خاطر قطعی بودن گزارش و ثبت آن در سامانه سحر امکان اصلاح گزارش مقدور نخواهد بود و شرکت موظف شد موارد اصلاحی را برای ارائه در شورای شهر و اعمال در گزارش سال بعد مهیا نماید 
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 13