تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1399
کد 113

سی وچهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

در این جلسه گزارش کمیته سه نفره در رابطه با شرح خدمات طرح های پژوهشی مصوب مرکز ارائه شد.
ظهر امروز دوشنبه 15 مهر ماه 1399 سی وچهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور دکتر محمد باقربهشتی؛ رئیس مرکز و رئیس شورای پژوهشی- دکتر حسین اصغرپور؛ دبیر شورای پژوهشی و معاون پژوهشی مرکز-دکتر رسول قربانی؛ عضو شورای پژوهشی و هیات امنای مرکز- دکتر پرویزمحمد زاده و  دکتر بنی فاطمه از دیگر اعضای شورای پژوهشی- دارا باقری- خانم میری- حسین احمد زاده- رهنورد- احمد باقری و بابک خوش کلام برگزارشد.

جلسه با خیر مقدم دکتر بهشتی آغاز و با اعلام تغییر روز جلسه از این به بعد از دوشنبه به سه شنبه، خواستار ارائه توضیحات دکتر اصغر پور در مورد اولین دستور این جلسه شد 
حسین اصغرپور؛ عضو شورای پژوهشی و معاون پژوهشی مرکز، گزارش کمیته سه نفره تعیین شرح خدمات طرح های مصوب سال 1398 را به استماع اعضا رسانده و اعلام نمود که از 7 طرح مطرح شده در مورد 5 طرح با دکتر بنی فاطمه و دکتر روشنی به اجماع رسیدیم و 2 طرح باقی مانده است در ادامه ایشان خواستار تعیین ناظر برای طرح های تایید شده در کمیته شدند و بدین ترتیب افراد زیر برای پنج طرح مصوب ناظر تعیین شدند 

* دکتر پرویز محمدزاده؛ ناظر طرح: اصلاح سیستم مدیریت درآمد و هزینه شهرداری تبریز
* دکتر نهائی؛ ناظر طرح: سنجش بهره وری و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری  نیروی انسانی شهرداری تبریز
* دکتر سلمانی بیشک؛ ناظر طرح: آسیب شناسی و ارزیابی مشارکت شهرداری در سرمایه گذاری ها(به صورت مشروط)
* دکتر ادیب؛ ناظر طرح: بررسی راه کارهای ارتقای اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان شهرداری  تبریز
*
 دکتر آقایاری؛ ناظر طرح: طراحی الگوی نظرسنجی عملکرد واحدها و سازمان های شهرداری تبریز(به شرط قبول شرح خدمات طرح)
سپس محتوای فرم تهیه RFP برای طرح های فراخوان سال 1399 که پیشتر مورد درخواست اعضا بود به بحث گذاشته شد و مقرر شد در تهیه آن به موارد: بیان مساله - اهداف- خروجی مورد انتظارو ملاحظات(زمان) اکتفا شود.
همچنین فرم داوری طرح ها مورد بازبینی واقع و آیتم های: شرح خدمات- سازگاری با RFP  و تناسب هزینه با شرح خدمات، به بندهای ارزیابی طرح ها اضافه گردید.
در خاتمه طرح بررسی شاخص های ارزیابی مدیریت در شهرداری و ارائه الگوی مناسب شهری موضوع پایان نامه دانشجوی پسا دکترا مطرح و مقرر شد از محل اعتبارات پژوهشی شهرداری انجام شود. 
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 12