تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399
کد 114

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد.

در این جلسه موضوع اولویت های پژوهشی سال 1399 مورد بحث و بررسی قرار گرفت
ظهر امروز سه شنبه 22 مهر ماه 1399 سی وپنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور دکتر محمد باقربهشتی؛ رئیس مرکز و رئیس شورای پژوهشی- دکتر حسین اصغرپور؛ دبیر شورای پژوهشی و معاون پژوهشی مرکز-دکتر رسول قربانی؛ عضو شورای پژوهشی و هیات امنای مرکز- دکتر زمانی و دکتر بنی فاطمه و دکتر روشنی از دیگر اعضای شورای پژوهشی- دارا باقری- خانم میری- حسین احمد زاده- عیوضی- رهنورد و احمد باقری برگزارشد.

جلسه با خیر مقدم دکتر بهشتی آغاز و اولویت های پیشنهادی سال 1399 به شرح زیر در 7 آیتم مطرح گردید
1- بررسی فعالیت های قابل انجام در شب برای بهبود ترافیک و زنده نگه داشتن فضای شهری(زیست شبانه) 
2- ارزیابی ترافیکی تقاطع های غیر همسطح احداث شده برای کسب تجربه در پروژه های آتی 
3- بررسی علل عدم تبعیت رانندگان شهر تبریز از قوانین و مقررات رانندگی و ارائه راهکار آن
4- بررسی مشکلات سرویس های مدارس و ادارات و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن
5- بررسی و ارائه راهکارهای کاربردی بهینه سازی مدیریت پارکینگ در شهر تبریز 
6- شناسایی ویژگی های اجتماعی فرهنگی محلات با هدف ارائه خدمات محله محور
7- طراحی الگوی جامع نظارت عملی شورای اسلامی شهر تبریز 
و پس از بحث و بررسی بند 4؛ حذف - بند 5؛ به طرح جامع ترافیک که در دست اقدام است ارجاع- بند 7؛ اعمال از طریق پروپزال پسا دکترای رسیده به مرکز محول شد و سایر بندها برای تعیین RFP با انتخاب شورای پژوهشی به کارشناسان مرتبط ارجاع شد.

در ادامه جلسه؛
* موضوع گزارش سرویس های بهداشتی سطح شهر مطرح و مقرر شد طی جلسه ای با حضور شهردار تبریز و مدیران مناطق و سازمان های مرتبط توسط مجری ارائه و ارزیابی شود.
* موضوع مطالعه رمپ خروجی ولی امر که در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته نیز مطرح و مقرر شد با حضور معاونت عمرانی و سازمان عمران شهرداری بررسی شود 
* همچنین در رابطه با مشکلات طرح های جامع و تفصیلی شهر و بازبینی آن ها مقرر شد جلسه ای با حضور معاون شهرسازی و معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار برگزار و مورد بررسی قرار گیرد.

 
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 13