تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1399
کد 78

بیست و پنجمین جلسه کمیته حسابرسی برگزار شد

در این جلسه ابتدا گزارش روند پیشرفت عملیات حسابرسی سال های 1396 و 1397 شرکت عمران و توسعه شهرداری و وشورای اسلامی شهر توسط مدیرعامل موسسه حسابرسی تلاش ارقام ارائه و سپس در ادامه راجع به واگذاری و مبالغ قراردادهای حسابرسی سال 1398سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری و همچنین فراخوان حسابرسی سال 1399 شهرداری تبریز بحث و بررسی صورت گرفت.
ظهر امروز بیست و پنجمین جلسه کمیته حسابرسی با حضور دکتر محمد باقر بهشتی- دکترغلامحسین مسعودی ریحان- منوچهرصدری- موسی ستوده- اکبرخردمند- بیوک زینالی- مجیدعلیزاده؛ از اعضای کمیته حسابرسی شهرداری- عرب زاده؛ نماینده موسسه حسابرسی- مهندس عالی باف؛ مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شهرداری به همراه سه تن ازمدیران آن شرکت- پیرمحمدی؛ مدیرمالی شورای اسلامی شهر- دکتر حسین اصغرپور؛ معاون پژوهشی و احمد باقری؛ مدیر روابط عمومی مرکز، برگزار و موارد ذیل در آن مطرح و تصمیم گیری گردید:
  • ابتدا پس از عرض خیر مقدم توسط دکتر بهشتی؛ رئیس مرکز و رئیس این کمیته، عرب زاده؛ حسابرس سال های 1396 و 1397 شرکت عمران و توسعه شهرداری و شورای اسلامی شهر به تشریح اقدامات خود راجع به عملیات حسابرسی سال 1396 شرکت عمران و توسعه پرداخت و عنوان داشت که به خاطر مشکلات عدیده ای که در این شرکت وجود دارد و به خاطر عدم ارائه دفاتر قانونی و صورت های مالی سال مزبور، این شرکت قابل حسابرسی نبوده و حتی نمی توان نسبت به آن گزارش عدم اظهار نظر ارائه داد مضافا اینکه به خاطرهمین موضوع حتی تغییرات هیات مدیره این شرکت را اداره ثبت شرکت ها ثبت ننموده و به خاطرتعلق این شرکت به شهرداری و تشخیص به عنوان نهاد عمومی از طرف اداره ثبت، اداره مذکور، ثبت تغییرات را منوط به اخذ موافقت سازمان بورس نموده است و آن سازمان هم برای ارائه تاییدیه گزارش حسابرسی مطالبه می نماید علی ایحال پس از بیان توضیحات مهندس عالی باف؛ مدیرعامل شرکت عمران و توسعه، مبنی بر متاسفانه در سال های 1393 الی 1395 هم در این شرکت حسابرسی صورت نگرفته است و با بیان اینکه دفاتر قانونی سال 1396 این شرکت در محل شرکت موجود است در نهایت مقرر شد تا روز شنبه مورخ 24/3/1399 دفاتر قانونی ثبت شده این شرکت از طرف مدیران به حسابرس مربوطه ارائه و حسابرس نیز یک روز پس از آن گزارشی برای ارائه به سازمان بورس تهیه و ارائه نماید تا مشکل ثبت تغییرات هیات مدیره این شرکت برطرف و مابقی مسایل این شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل جدید پیگیری شود.
  • درادامه موضوع حسابرسی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مطرح و پیش نویس گزارش حسابرسی تهیه شده برای سال های مذکور توسط حسابرس به رئیس کمیته تقدیم گردید و مقرر شد جزئیات آن در روز سه شنبه آتی (مورخ 27/3/1399) با حضورآقایان زینالی- صدری و پیرمحمدی بررسی و مدارک و مستندات لازم را برای اصلاح و ارائه گزارش نهایی به حسابرس ارائه نمایند.
  • دستور جلسه بعدی کمیته موضوع واگذاری حسابرسی سال 1398 سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری و مبالغ آنها بود که پس از طرح مقرر شد؛ همان تصمیم قبلی کارگروه یعنی واگذاری حسابرسی سال 1398 کلیه سازمان ها به همان حسابرسان سال 1397 به استثنای سازمان کشتارگاه که به موسسه حسابرسی ارکان سیستم محول گردید، ملاک عمل قرار گیرد و در مورد مبالغ قراردادها هم مقرر شد  قرارداد های سال 1398 با اعمال 20 درصد افزایش به مبلغ قرارداد سال 1397 اعمال گردد.
  •  آخرین دستور جلسه کمیته موضوع فراخوان انتخاب حسابرس سال 1399 شهرداری تبریز بود که مطرح و با قرائت فراخوان سال قبل مقرر شد متن نهایی و اصلاح شده توسط آقای صدری تهیه و ارائه گردد.
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 3