تاریخ : دوشنبه 26 خرداد 1399
کد 79

بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورا برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از پیشنهادات اولویت های پژوهشی سال 1399 مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت
ظهر امروز بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورا با حضور دکتر محمد باقر بهشتی- دکتر حسین اصغرپور- دکتر قربانی- دکتر بنی فاطمه- دکتر محمدزاده و مهندس موحد نیا؛ از اعضای شورای پژوهشی مرکز و دارا باقری- دکتر حسین احمدزاده- مهندس احمد باقری؛ مدیران مرکز برگزار و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

در ابتدا دکتر رسول قربانی؛ عضو شورای پژوهشی و مسوول کمیته تخصصی معماری- شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک مرکز، گزارشی از اولین جلسه این کمیته که دیروز در محل همین برگزار شده بود ارائه داد و مقرر شد در جلسات بعدی این کمیته نمایندگانی از کمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک و کمیسیون معماری و شهرسازی هم دعوت شوند

سپس پیشنهادات آقای دکتر دبیری رئیس هیات امنای مرکز و رئیس شورای اسلامی شهر در رابطه با اولویت های پژوهشی سال 1399 مرکز قرائت و پس از اظهار نظر اعضای شورا به شرح زیر تصمیم گیری شد:

1- عملکرد تطبیقی شـهرداري تبریز بـا سـایرکلانشهرها از حوزه هاي مختلف عمرانی ، تجاري ، فرهنگی و...
از جمله مصادیق این بند عبارتند از؛ مقایسه وصول ارزش افزوده تبریز وسایر کلانشهرها (اراک)- بهای تمام شده جمع آوری هر تن زباله- واگذاری اتوبوس از طرف دولت به کلانشهرها و...
دکتر قربانی؛ اعلام داشت که دو تن از دانشجویان دوره ی دکترای بنده رساله شان مرتبط با این بند بود که اگر اعضا موافق باشند در قالب گزارش موردی می توانیم از آنها استفاده کنیم و بخواهیم که مطالعات خود را به روز کرده و جهت بهره برداری به این مرکز ارائه کنند که آقای موحد نیا هم اظهار داشت که شهرداری اراک دو برابر ما از ارزش افزوده وصولی دارد ویا به طور مثال دفتر مرکزی پیمانکار اتوبان زنجان- تبریز در تهران است و آنها کلیه مالیات و عوارض خود را به تهران پرداخت می کنند فلذا همه ی این موارد در قالب کار دانشجویی قابل انجام نیست مثلا در همین موضوع ارزش افزوده گرفتن اطلاعات از امورمالیاتی کلانشهرها از دست آنها بر نمی آید
دکتر بنی فاطمه هم بر رعایت و تطابق این موضوعات با استانداردها به جای تطبیق شهرها با هم تاکید کرد و عنوان داشت با توجه به ویژگی های متفاوت شهرها شاید مقایسه تطبیقی در همه موارد موثر نباشد دکتر محمد زاده هم بر نظر ایشان صحه گذاشت و اعلام داشت مثلا زائر پذیری در مشهد معنا و مفهوم می یابد ولی در تبریز این موضوع عملا بی معنی است
دکتر بهشتی هم به موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ارومیه و بلاتکلیفی تبدیل وضعیت شاغلان شهرداری تبریز و همچنین موضوع واگذاری اتوبوس توسط دولت به کلانشهرها اشاره کرد و عنوان داشت که در برخی از این موضوعات مطالعه تطبیقی می تواند کارساز واقع شود و به راه حل های عملی ختم شود.
در نهایت مقرر شد کمیته ای مرکب از دکتر قربانی- دکتر اصغرپور و دارا باقری اهم موضوعات با اهمیت این بند را احصاء و به همراه پیشنهاد آن کمیته برای هر یک از آن موارد جهت تصمیم گیری به این شورا ارائه کنند

2- تأمین محتوا براي آموزش شهروندي
در این مورد عنوان شد که قبلا مکاتباتی در این رابطه با معاونت فرهنگی صورت گرفته و مقرر شد اقدامات قبلی تقویت و پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل شود

3- -تأکید برگردشگري و سرمایه گذاري
دکتر قربانی در این مورد تشکیل کمیته کارشناسی مرتبط و ارائه گزارش موردی یک هفته ای به طور مثال برای پروژه هشت بهشت و آیسان و ارائه نتیجه آن در دو سه صفحه به اعضای شورا و شورای شهر را پیشنهاد دادند که مورد قبول واقع گردید و دکتر اصغرپور مسوول این کار گردید.

4- علل روي آوري همشهریان به ساخت و سازهاي غیرمجاز
موحدنیا؛ عضو شورای پژوهشی و معاون برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهردار تبریز، علل ساخت وساز های غیر مجاز را متععد و واضح دانست و ارائه راهکار برای جلوگیری از آن را دغدغه شهرداری و شهر برشمرد و در نهایت این بند برای کارشناسی بیشتر به کمیته تخصصی شهرسازی- معماری و حمل و نقل و ترافیک مرکز ارجاع گردید.

در ادامه عنوان پیشنهادی دکتر بهشتی برای اولویت های پژوهشی سال 1399 مرکز با موضوع "طرح جامع الگوی عملی نظارت شورای شهر" مطرح و با توضیح ایشان مبنی بر اینکه شورا شهر یک سری وظایفی در داخل و یا خارج از شهرداری دارد که مغفول مانده است و منظور اینست که راهکاری برای عملی کردن آنها پیدا کنیم که در نهایت مقرر شد این موضوع هم به کمیته ای با حضور اعضای کمیته حسابرسی و دکتر فرهودی نیا بررسی و نتیجه کمیته به این شورا ارائه شود 

در خاتمه دو عنوان پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مطرح گردید که آقای موحد نیا درخواست ارجاع آنها به معاونت برنامه ریزی شهرداری را نمود تا از پراکندگی اجتناب شود و کلیه پیشنهادات به صورت متمرکز و در قالب اولویت های پژوهشی شهرداری به طور واحد ارائه شود
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 25