تاریخ : دوشنبه 9 تير 1399
کد 81

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار شد

در این جلسه گزارش جلسات برخی از کمیته های مرکز و همچنین برخی نامه های ارجاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
     ظهر امروز بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورا با حضور دکتر محمد باقر بهشتی- دکتر حسین اصغرپور- دکتر زمانی- دکتر بنی فاطمه- دکتر روشنی؛ از اعضای شورای پژوهشی مرکز و دارا باقری- دکتر حسین احمدزاده- بابک خوش کلام- مهندس احمد باقری؛ مدیران مرکز برگزار و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

   در ابتدای جلسه دکتر محمد باقر بهشتی؛ رئیس شورای پژوهشی و رئیس مرکز؛ با عرض خیر مقدم به حاضران از غائبان جلسه گلایه نمود و حضور به موقع اعضا در جلسات شورای پژوهشی را خواستار شد.

   سپس دکتر اصغرپورگزارشی در مورد اولویت های پیشنهادی رئیس شورای اسلامی شهر که در جلسه قبلی برای بررسی بیشتربه کارگروه ارجاع شده بود ارائه داد و مقرر شد برای موارد مطروحه نشست های جداگانه برگزار و بر اساس خروجی آن نشست ها تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.

   در دستور بعدی؛ نامه سازمان فرهنگی ورزشی در قالب پیشنهاد اولویت های پژوهشی آن سازمان مطرح و یک مورد آن به کمیته فرهنگی- اجتماعی و دو مورد دیگر به معاونت برنامه ریزی ارجاع شد تا پس از حصول نتیجه و بررسی آنها تصمیم گیری گردد.

   همچنین موضوع اولویت های پیشنهادی معاونت حمل و نقل و ترافیک که در کمیته تخصصی شهرسازی و ترافیک این مرکز بررسی گردیده بود در غیاب دکتر قربانی توسط دکتر اصغرپور ارائه و عنوان شد اگر چنانچه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اجرا شود اکثر دغدغه های آنان از این طریق حل و فصل خواهد شد و تنها عنوان خروجی کمیته "بررسی تاثیر ارتقاء فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود و روان سازی حمل و نقل" ذکر شد که مقرر شد عنوان آن توسط دکتر بنی فاطمه با لحاظ نظر تخصصی حوزه جامعه شناسی اصلاح و اعلام شود

   در ادامه دکتر احمدزاده گزارشی از اولویت های حوزه فرهنگی و اجتماعی منشعب از احکام برنامه پنج ساله شهرداری ارائه و مقرر شد با برگزاری نشست های تخصصی موارد مورد نیاز برای پژوهش احصاء و پیگیری شود  

   در خاتمه دکتر اصغرپور به گزارش لیست مطالعات جمع آوری شده از واحدهای شهرداری پرداخت که درآن به همکاری یا عدم همکاری هر واحد اشاره شده بود در این هنگام دارا باقری؛ مدیر مطالعات شهرداری اعلام داشت که در چند روز گذشته تعداد دیگری از واحدها به ارائه و ارسال مطالعات خود اقدام نموده اند که بر این اساس مقرر شد لیست نهایی آن توسط ایشان تهیه و برای قرائت و تذکردر شورای اسلامی شهر به رئیس مرکز پژوهش ها ارائه شود.

   گفتنی است موضوع ارائه گزارش طرح شهری توسط آقای شمس در رابطه با وضعیت چهارراه شهید بهشتی تبریز یکی از دستور جلسات جلسه امروز بود که به خاطر عدم حضور ایشان به جلسات بعدی موکول شد.
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 8