کارگاه آموزش گزارش نویسی برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از مدیران مناطق و سازمان ها و کارشناسان این مرکز حضور داشتند
چهارشنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1401

جلسه بررسی پیامدهای ایجاد بخشداری باسمنج برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسایل و پیامدهای این موضوع، بحث و بررسی قرار گرفت
چهارشنبه بیست و هشتم ارديبهشت 1401

اطلاع رسانی برگزاری دوره تخصصی گزارش نویسی

برگزاری دوره تخصصی گزارش نویسی
سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1401

جلسه کمیته تخصصی "مدیریت بهینه آب خام " برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مسایل و مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت
چهارشنبه بیست و یکم ارديبهشت 1401

پیام تسلیت

پیام تسلیت رئیس مرکز به مناسبت درگذشت والده مکرمه مهندس میثم خلیلی مجد
دوشنبه دوازدهم ارديبهشت 1401